STROOM Huisartsenzorg is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0782048888
Telefoonnummer: 0782048888
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Spreekuren en visites

Afspraakspreekuur
U kunt een afspraak maken voor een consult bij de huisarts, de huisarts in opleiding of de verpleegkundig specialist. Belt u de praktijk op werkdagen tussen 8.00 en 10.00h voor het maken van een afspraak.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Heeft u meer tijd nodig, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen heeft, geeft dit dan aan bij de assistente. Zij kan hiermee in de agenda rekening houden.

Inloopspreekuur locatie Celebesstraat
U kunt iedere werkdag op locatie Celebesstraat van 8.00 tot 8.30h zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur bij de huisarts, huisarts in opleiding en de verpleegkundig specialist. Het is bedoeld voor één klein probleem. Houdt u rekening met enige wachttijd.

Visites
Wanneer het om medische redenen voor u niet mogelijk is naar de praktijk te komen kan de huisarts/verpleegkundig specialist u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Ook visites dient u voor 10.00h aan te vragen.

Wrattenspreekuur op locatie Celebesstraat
Het wrattenspreekuur is de tweede en de vierde woensdag om 16.00h. Hier kunt u ook zonder afspraak naar toe.

Spreekuur praktijkondersteuners (POH)
De praktijkondersteuners hebben een spreekuur op afspraak.